Kategori: Uncategorized

SBR´s expertgrupp för kontrollansvariga

Den 26 oktober 2020 gick jag med i SBR´s expertgrupp dels för kontrollansvariga men även för entreprenadsbesiktningsmän. Dock eftersom jag har mest erfarenhet från kontrollansvarsbiten i kombination med inspektörsrollen så fick jag frågan av Mats som är ordförande i styrelsen för KA´s expertgruppen om jag skulle kunna tänka mig att var med i styrelsen. Detta var jag inte sen att haka på då så den 20 januari 2021 var jag med på första styrelsemötet ihop med mina styrelsekollegor.

Vi som sitter i styrelsen är de som anordnar vårt KA-symposium för de anslutna kontrollansvariga i SBR. Dessa har vi fyra gånger om året och då jobbar vi med att uppdatera de som är med på de nyheter som kommit det senaste året. Jag har hittills hunnit vara med på två stycken symposier. Första var jag mest med för att se hur det går till men var delaktig i de diskussioner som uppkom.

I den andre som vi hade 12-13 april så hade jag en egen föreläsning om inspektörernas roll i byggprocessen för att öka förståelsen få hur inspektörerna ska arbeta utifrån PBL och BBR. Det var uppskattat av de som var deltagare på detta symposiet och vi hade många bra och matnyttiga diskussioner om det mesta som vi tog upp på symposiet.

Slutbesiktning och slutsamråd i Haninge Kommun

Denna varma tisdagsmorgon satte jag mig i bilen här i Uppsala för att åka ner till min kund i Haninge.

9.30 väntar nämligen slutbesiktningen ihop med en av mina kollegor via Gar-Bo. Sen så är även en OVK-besiktning/injustering inplanerat till klockan 10.00.

Besiktningsmannen hittade lite saker att anmärka på som fick följa med i hans protokoll, inga allvarliga punkter men punkter som är bra att de kommer med i protokollet. OVK-besiktningen hann bli klar innan slutbesiktningen var klar och eftersom denna blev godkänd så kunde besiktningsmannen även godkänna slutbesiktningen på huset.

När det var dags för slutsamrådet så visade det sig att jag hade missat att bekräfta tiden med byggnadsinspektören men vi löste det genom att vi tog det per telefon och jag filmade huset åt honom för att han skulle få se slutresultatet.

Litet klipp från filmen jag skickade till Byggnadsinspektören