Om oss

CEF Byggkonsult startades 2011 efter att jag Carina Friberg-Sörling fick min certifiering enligt Boverkets författningssamling (BFS 2011:14 KA4). –Behörighet K som kontrollansvarig för projekt av komplicerad art. 

Jag har jobbat som ritande konstruktör i många år och tyckte att det var dags för en ny utmaning och anmälde mig till utbildningen. Har nu sen hösten 2011 jobbat aktivt som kontrollansvarig för diverse olika projekt.

Efter några år som egenföretagare så tog jag steget att lära mig hur byggprocessen ser ut från myndighetssidan och tog en anställning som byggnadsinspektör på Lerums Kommun, vilket har breddat mina kunskaper som Kontrollansvarig.

Sommaren 2017 började söka mig vidare och hamnade till slut efter årsskiftet 17/18 på Sigtuna kommun som byggnadsinspektör. Så jag lämnade västkusten till östkustens fördel.

November 2018 skrev jag partneravtal ihop med GarBo Försäkring AB och är en av deras kontrollansvariga.

Januari 2020 började en anställning hos Upplands Väsby kommun som bygglovshandläggare/byggnadsinspektör och var här till oktober 2021. Sen lämnade jag anställnings-livet och satsade fullt ut på företaget igen.

I början av 2020 så kom jag fram till att jag ville utvecklas ytterligare och gick en utbildning hos SBR och är nu även en godkänd Entreprenadbesiktningsman. Sedan dess är jag medlem i SBR samt sitter även i styrelsen för kontrollansvarigas expertgrupp och är en del även i deras kompetensråd.

Våren 2022 utbildade jag mig till Transportansvarig och startade sedan mitt dotterbolag NCFS Transport AB där vi har en Scania R770 med en Bergstrailer till och arbetar både med vägunderhåll, transporter av massor av alla de slag. http://ncfstransport.se/

Vår Vision

CEF Byggkonsults vision är att hjälpa er att få ett så bra byggprojekt oavsett hur litet eller stort ert projekt är. Vi kommer att göra allt för att underlätta och hjälpa er från början till slut.

Genom att jag även har erfarenhet ur ett myndighetsperspektiven som byggnadsinspektör så vet jag lite mer om vad kommunerna vill ha inför starten av ert projekt vilket underlättar vårt gemensamma arbete.

Carina Friberg-Sörling