Tjänster

Kontrollansvar

När man bygger om-, till- eller helt nytt så behöver man allt som oftast en kontrollansvarig enligt Plan och bygglagen (PBL).

Detta kan jag hjälpa er då jag är certifierad med en behörighets nivå K, vilket betyder att jag kan ta mig an både små och stora projekt.

Entreprenadbesiktning

Privat

När du som privatperson har gjort en mindre renovering av Er befintliga bostad, ska köpa eller bygga ett nytt hus kan du ha behov av att anlita en besiktningsman. Syftet med en besiktning är att fastställa att utfört eller pågående arbete uppfyller och är i enlighet med de fordringar som anges i kontraktet.

Som beställare hos CEF Byggkonsult får du alltid besiktningsutlåtanden som är korrekta och följer juridiken i allmänna bestämmelser. Besiktningsutlåtanden avseende nyproduktion, renovering, om/tillbyggnad utförs alltid enligt allmänna bestämmelser för besiktning (HF09, ABS09 samt Konsumenttjänstlagen).

Företag

Som företag kan ni ha behov av att anlita en besiktningsman vid en rad olika tillfällen. Syftet med en besiktning är att fastställa att utfört eller pågående arbete uppfyller och är i enlighet med de fordringar som anges i kontraktet.

Som beställare hos CEF Byggkonsult får ni alltid besiktningsutlåtanden som är korrekta och följer juridiken i allmänna bestämmelser. Vi offererar både större och mindre objekt, kontakta oss för en prisindikation.

Bygglovshantering

Jag hjälper er kommuner som konsult med inriktningar så som bygglovshandläggare, byggnadsinspektör samt även som tillsynshandläggare.

Ritningar

Jag hjälper er med att få fram dom ritningar ni behöver till ert byggprojekt/bygglov.

Planer, fasader, sektioner, situationsplan samt marksektioner, de som vi även kallar bygglovshandlingar.

Transport

Vi utför transporter av alla dess slag till önskat destination. Finns en dragbil med bergstrailer så allt från stenmjöl till berg.

Energiberäkningar

Vid nybyggnation samt större tillbyggnader så behövs det en energiberäkning för att kunna visa att det ni vill bygga klarar av Boverkets byggregler för energikrav enligt BBR 29

Detta kan jag hjälpa er att ta fram i ert byggprojekt.